MISJA AKADEMII KUMIBEX

Akademia Kumibex powstała w styczniu 2013 roku, i obrała drogę systematycznych treningów organizowanych dla firm natryskowych, podczas których została poruszona tematyka pian otwarto i zamknięto komórkowych oraz polimoczników, problemy występujące podczas aplikacji (przetwarzanie, sprzęt), jak również możliwe sposoby rozwiązania problemów występujących w tzw. okresie gwarancyjnym.

Podczas szkoleń zawsze staramy się łączyć teorię (prezentacje partnerów) z praktyką (aplikacja firm wykonawczych). Jednym z celów Akademii Kumibex jest wprowadzenie zainteresowanych rozpoczęciem lub poszerzeniem działalności gospodarczej o wykonywanie aplikacji natryskowych materiałów izolacyjnych osób, aby pracowały zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i surowców.

Akademia Kumibex od początku swojej działalności stara się integrować przetwórców izolacji poliuretanowych aplikowanych in situ, dostawców urządzeń, oraz producentów systemów natryskowych. Staramy się popularyzować atuty izolacji PUR wśród polskiego społeczeństwa.

Cykl systematycznych szkoleń Akademii Kumibex, pozwolił w 2014 roku wysunąć się na czoło polskich centrów szkoleniowych w zakresie aplikacji poliuretanu. Średnio w naszych szkoleniach rocznie uczestniczy ponad 300 osób z kraju i zagranicy. Zawsze staramy się organizować nasze szkolenia z kluczowymi dostawcami systemów natryskowych w Polsce m.in. BASF, HUNTSMAN, POLYCHEM SYSTEMS, SYNTHESIA INTERNACIONAL, QUADRANT.

ZAPRASZAMY
AKADEMIA KUMIBEX i PARTNERZY