Regulamin szkoleń Akademii Kumibex

a) zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przez:
- wypełnienie interaktywnego formularza umieszczonego na stronie www.kumibex.pl przy konkretnej dacie danego szkolenia
- przesyłając na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony www.kumibex.pl (w formacie pdf)
- przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy

2. Po otrzymaniu przez Akademię Kumibex wypełnionego formularza zgłoszeniowego, do 2 dni roboczych zostaną wystawione i wysłana drogą elektroniczną lub faksem potwierdzenie zgłoszenia, a także faktura pro forma.

3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto organizatora szkolenia. Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników jest już zamknięta. (w przypadku zgłoszenia konkurencji: mówimy, że lista jest zamknięta)

4. Zgłaszający ma prawo zmienić osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.b) warunki płatności

1. Organizator pobiera opłaty za szkolenia/warsztaty z góry. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury pro forma, która jest wysyłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną lub faksem do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

2. Fakturę pro-forma należy zapłacić przelewem na konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. o/Tarnowskie Góry Nr Rachunku Bankowego: 33 1050 1386 1000 0002 0086 2076. Prosimy o podanie w tytule przelewu numeru otrzymanej faktury VAT proforma.

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu szkolenia i wysłana na adres wskazany w formularzu.

4. Brak zapłaty za usługe w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu/warsztatach i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Zamawiającego. W wyjątkowych przypadkach kwotę za usługę można złożyć na miejscu przed rozpoczęciem szkolenia lub warsztatu.

5. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami netto. Do ceny jednostkowej należy doliczany jest podatek VAT, według obowiązujacej stawki.c) rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Akademii Kumibex mailowo lub telefonicznie.

2. Formularz zgłoszeniowy jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez uczestnika, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zapłata zostanie zwrócona w całości. W takiej sytuacji Akademia Kumibex wystawi fakturę korygującą do dokonanej wcześniej zapłaty.

4. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w w przypadku rezygnacji ze szkolenia / warsztatów lub nie wzięcia udziału w szkoleniu Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny szkolenia lub warsztatu).

 d) uwagi organizacyjne

1. O ile w szczegółowych materiałach do szkolenia (zaproszenie, agenda, plan) nie podano inaczej, to cena szkolenia/warsztatów obejmuje:
- koszt szkolenia/warsztatów,
- komplet materiałów szkoleniowych lub bezpłatny dostęp do materiałów on-line
- zakwaterowanie, w przypadku szkolenia dłuższego niż jeden dzień- gorące posiłki i przerwy kawowe
- certyfikat (dyplom ukończenia kursu)
- materiały eksploatacyjne (np. komponenty) użyte podczas warsztatów
- inne atrakcje przewidziane przez organizatora