Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnej technologii przerobu odpadów pianki PU oraz nowych produktów dla budownictwa”

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii przerobu odpadów poprodukcyjnych sztywnej pianki poliuretanowej oraz opracowanie nowych wyrobów dla branży budowlanej na tej podstawie.

Planowane efekty: opracowana technologia przerobu odpadów poprodukcyjnych sztywnej pianki PU oraz nowe produkty skierowane do branży budowlanej.

Wartość projektu: 107 010,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 66 240,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-24-0008/15
Osoba do kontaktu: Michał Kuzia

Orzech, listopad 2016