Oferta doradcza Kumibex sp. z o.o. obejmuje działania wspierające naszych kontrahentów w sferze biznesowej i technicznej w następujących obszarach:

I. Zakładanie, rozszerzanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem izolacj natryskowych:
- dobór urządzeń i surowców do wykonywania aplikacji natryskowych
- tworzenie biznesplanu i analiza opłacalności
- tworzenie planu działań marketingowych i wachlarza produktowego
- analiza konkurencyjności i otoczenia rynkowego
- bezpieczeństwo i higiena pracy oraz dobre praktyki przy wykonywaniu izolacji natryskowych

II. Tworzenie i modernizacja linii produkcyjnych związanych z przetwarzania materiałów dwukomponentowych:
- dobór linii technologicznych do aplikacji poliuretanów, polimoczników, klejów, uszczelniaczy, elastomerów i żywic w określonych zastosowaniach
- zarządzanie projektem związanym z wdrożeniem lub modernizacją linii technologicznej
- optymalizacja łańcuchów produkcyjnych przez zrobotyzowanie lub integrację linii technologicznej z istniejącą infrastrukturą produkcyjna


III. Arbitraż powykonawczy dla izolacji natryskowych:

- mediacja sporów na linii DOSTAWCA – WYKONAWCA – INWESTOR związanych z wadliwą izolacją natryskową
- wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji i metodyki badań


IV. Przygotowanie i prowadzenia inwestycji z zakresu termoizolacji obiektów mieszkalnych i przemysłowych:

- projektowanie i dobór rozwiązań dostosowanych do specyfiki obiektu i występujących problemów
- wsparcie procesu inwestycyjnego przy przejściu z tradycyjnych systemów izolacji na technologie natryskowe
- nadzór inwestycyjny, organizacja dokumentacji i odbiorów powykonawczych
- analiza opłacalności i możliwości pozyskania źródeł finansowania
- analizy techniczne i porównanie różnych systemów izolacji

Zadaj pytanie na temat tej usługi:

Wymagane *